Spoed?

Je bent hier aan het goede adres als je hulp nodig hebt van een vertrouwenspersoon. Heb het idee hebt dat je acute hulp nodig hebt? Neem hier contact op met hulpdiensten

Wegwijzer

Intimidatie

Pesten

Agressie en geweld

Discriminatie

Seksuele intimidatie

Niet integer handelen

Lees hier alles wat je moet weten over ongewenst gedrag op werk. Op welke manier kunnen wij je helpen?

  • Vertrouwelijke gesprekken met professionals.
  • Stop ongewenst gedrag. Praat uit.
  • Jij houdt de regie.

Wat kun je verwachten?

Het gesprek is vertrouwelijk.
Het gesprek is vertrouwelijk.
De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig en professioneel om met vertrouwelijke informatie. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou kan de vertrouwenspersoon informatie delen.
Jij houdt de regie.
Jij houdt de regie.
Naast de vertrouwelijkheid van de gesprekken bepaal jij welke informatie gedeeld mag worden en wat de vervolg stappen zijn. Jij houdt dus de regie.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang. Wij luisteren naar jouw verhaal en zoeken samen naar een oplossing. Een vertrouwenspersoon is geen coach, mediator of advocaat, maar begeleidt je tijdens het proces en verwijst je door naar de juiste hulptroepen.
De vertrouwenspersoon denkt met je mee.
De vertrouwenspersoon denkt met je mee.
De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig en professioneel om met vertrouwelijke informatie. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou kan de vertrouwenspersoon informatie delen.
Je bespreekt samen de mogelijke interne of externe vervolgstappen, en helpt je bij de afweging.
Je bespreekt samen de mogelijke interne of externe vervolgstappen, en helpt je bij de afweging.
Wij begeleiden je in mogelijke vervolgstappen. Dit kan binnen het bedrijf zijn, bijvoorbeeld een gesprek aangaan met je manager, maar ook buiten het bedrijf om. Dat is bijvoorbeeld een melding maken bij een klachtencomissie. De vervolgstappen zijn sterk afhankelijk van jouw melding en jouw wensen.
Indien gewenst checken we na het traject in bij de melder.
Indien gewenst checken we na het traject in bij de melder.
Mocht je de behoefte hebben, nemen wij altijd contact met je op na het traject. We checken hoe het nu met je gaat en of er inderdaad iets gedaan is aan het probleem.

Wegwijzer

Lees hier meer informatie over de verschillende onderwerpen

Intimidatie

Intimidatie is wanneer iemand jouw gedrag beïnvloedt door je angst aan te jagen, door te dreigen met negatieve gevolgen. Intimidatie kan fysiek plaatsvinden, wanneer iemands ‘comfortzone’ wordt overschreden of bedreigd. Een vorm hiervan is bijvoorbeeld wanneer iemand je letterlijk in een hoek drijft en verbaal bedreigd. Intimidatie kan ook een verbale vorm hebben. Dat uit zich bijvoorbeeld in chantage, manipulatie of wanneer iemand je onder druk zet. Helaas komen beide vormen van intimidatie voor op de werkvloer.

Lees meer
Pesten

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand herhaaldelijk en opzettelijk pijn te doen. Dat kan online en offline voorkomen, fysiek en verbaal. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken. De pester, de gepeste en omstanders. De pester staat meestal niet alleen, maar de gepeste wel. Gepest worden veroorzaakt allerlei mentale problemen zoals stress, angst, eenzaamheid, schaamte en gebrek aan zelfvertrouwen.

Lees meer
Agressie en geweld

Agressie en geweld op de werkvloer kent vele vormen. Er is sprake van agressie en geweld wanneer een werknemer fysiek of verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door collega’s, maar ook door derden (zoals een klant of client). Agressie en geweld richt veel schade aan, bij het slachtoffer maar ook bij betrokkenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbale, psychische en fysieke agressie.

Lees meer
Discriminatie

De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘het maken van onderscheid’. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet relevant zijn in een gegeven situatie. Dat onderscheid wordt vaak gemaakt op basis van ras, geslacht, geaardheid, leeftijd, nationaliteit of geloof. Ook op de werkvloer komt discriminatie voor, in allerlei verschillende vormen. Bijvoorbeeld wanneer collega’s in dezelfde functie verschillende salarissen ontvangen. Of wanneer collega’s kwetsende grappen maken op basis van eerdergenoemde kenmerken.

Lees meer
Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie zijn ongewenste opmerkingen, gebaren of handelingen van seksueel karakter, waarbij het slachtoffer zich vernedert, bedreigt of ongemakkelijk voelt. Dat kan gaan over (non)verbaal gedrag en fysiek contact. Helaas komt seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor op de werkvloer. Dat kan tussen collega’s zijn, maar ook tussen werkgevers en werknemers en tussen medewerkers en hun klanten.

Lees meer
Niet integer handelen

Integer handelen op werk houdt in dat een functie goed en zorgvuldig wordt uitgeoefend, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen een organisatie. Integriteit is een goede persoonlijke eigenschap, waarmee je laat zien dat je oprecht en eerlijk bent. In het bedrijfsleven betekent het bijvoorbeeld dat je niet omkoopbaar bent en geen misbruik maakt van macht.

Lees meer

Gratis online spreekuur

Wekelijks organiseren wij gratis online spreekuren met vertrouwenspersonen

nl_NL